Carter G. Woodson Middle School — Bell Schedules

6th Grade Bell Schedule- Regular
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 8:45 AM 10:15 AM 90 min
Intervention 10:18 AM 10:54 AM 36 min
Elective-2 Block 2 10:58 AM 12:17 PM 79 min
Core 2- Block 3 12:21 PM 1:44 PM 83 min
Core 3- Block 4 1:45 PM 3:45 PM 120 min
Lunch 1:45 PM 2:20 PM 35 min
7th Grade Schedule- Regular
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 8:45 AM 10:15 AM 90 min
Intervention 10:18 AM 10:54 AM 36 min
Core-2 Block 2 10:57 AM 12:20 PM 83 min
Elective- Block 3 12:58 PM 2:18 PM 80 min
Core 3- Block 4 2:22 PM 3:45 PM 83 min
Lunch 12:20 PM 12:55 PM 35 min
8th Grade Schedule- Regular
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 8:45 AM 10:15 AM 90 min
Intervention 10:18 AM 10:54 AM 36 min
Core 2- Block 2 10:57 AM 12:22 PM 85 min
Core 3- Block 3 12:25 PM 2:24 PM 119 min
Elective- Block 4 2:28 PM 3:45 PM 77 min
Lunch 1:05 PM 1:40 PM 35 min
6th Grade Schedule- Early Release
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 8:45 AM 9:35 AM 50 min
Elective- Block 2 9:39 AM 10:25 AM 46 min
Core 2- Block 3 10:29 AM 11:18 AM 49 min
Core 3- Block 4 11:21 AM 12:10 PM 49 min
Lunch 12:10 PM 12:45 PM 35 min
7th Grade Schedule- Early Release
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 8:45 AM 9:35 AM 50 min
Core 2- Block 2 9:38 AM 10:27 AM 49 min
Elective- Block 3 11:04 AM 11:52 AM 48 min
Core 3- Block 4 11:57 AM 12:45 PM 48 min
Lunch 10:29 AM 11:04 AM 35 min
8th Grade Schedule- Early Release
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 8:45 AM 9:35 AM 50 min
Core 2- Block 2 9:38 AM 10:26 AM 48 min
Core 3- Block 3 10:29 AM 11:53 AM 84 min
Elective- Block 4 11:57 AM 12:45 PM 48 min
Lunch 11:21 AM 11:53 AM 32 min
6th Grade Bell Schedule- Two Hour Delay
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 10:45 AM 11:52 AM 67 min
Elective- Block 2 11:56 AM 12:56 PM 60 min
Core 2- Block 3 1:00 AM 2:02 PM 782 min
Core 3- Block 4 2:43 PM 3:45 PM 62 min
Lunch 2:05 PM 2:40 PM 35 min
7th Grade Schedule- Two Hour Delay
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 10:45 AM 11:52 AM 67 min
Core 2- Block 2 12:33 PM 1:35 PM 62 min
Elective- Block 3 1:39 PM 2:39 PM 60 min
Core 3- Block 4 2:43 PM 3:45 PM 62 min
Lunch 11:55 AM 12:30 PM 35 min
8th Grade Schedule- Two Hour Delay
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 10:45 AM 11:52 AM 67 min
Core 2- Block 2 11:55 AM 12:57 PM 62 min
Core 3- Block 3 1:38 PM 2:40 PM 62 min
Elective- Block 4 2:44 PM 3:45 PM 61 min
Lunch 1:00 PM 1:35 PM 35 min
6th Grade Bell Schedule- One Hour Delay
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 9:45 AM 11:09 AM 84 min
Elective- Block 2 11:13 AM 12:27 PM 74 min
Core 2- Block 3 12:31 PM 1:47 PM 76 min
Core 3- Block 4 2:28 PM 3:45 PM 77 min
Lunch 1:50 PM 2:25 PM 35 min
7th Grade Schedule- One Hour Delay
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 9:45 AM 11:09 AM 84 min
Core 2- Block 2 11:12 AM 12:28 PM 76 min
Elective- Block 3 1:10 PM 2:24 PM 74 min
Core 3- Block 4 2:28 PM 3:45 PM 77 min
Lunch 12:31 PM 1:06 PM 35 min
8th Grade Schedule- One Hour Delay
Description / Section Start Time End Time Length
Core 1- Block 1 9:45 AM 11:09 AM 84 min
Elective- Block 2 11:12 AM 12:28 PM 76 min
Core 2- Block 3 12:31 PM 2:25 PM 114 min
Core 3- Block 4 2:29 PM 3:45 PM 76 min
Lunch 1:10 PM 1:45 PM 35 min
Carter G. Woodson Middle School - 1000 Winston Churchill Drive, Hopewell, VA 23860 - Phone: 804-541-6404 - Fax: