Bell Schedules

2022-2023 Class Schedules
6th Grade Regular Class Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 7:25 AM 7:55 AM 30 min
1st Block- CORE 7:55 AM 8:55 AM 60 min
2nd Block- CORE 8:58 AM 9:56 AM 58 min
Pride Time (Intervention) 10:00 AM 10:35 AM 35 min
Lunch 10:40 AM 11:10 AM 30 min
3rd Block- CORE 11:15 AM 12:15 PM 60 min
4th Block- CORE 12:19 PM 1:19 PM 60 min
5th Block- ELECTIVE 1:23 PM 2:20 PM 57 min
7th Grade Regular Class Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 7:25 AM 7:55 AM 30 min
1st Block- CORE 7:55 AM 8:55 AM 60 min
2nd Block- CORE 8:58 AM 9:56 AM 58 min
Pride Time (Intervention) 10:00 AM 10:35 AM 35 min
3rd Block- ELECTIVES 10:39 AM 11:39 AM 60 min
Lunch 11:44 AM 12:14 PM 30 min
4th Block- CORE 12:19 PM 1:19 PM 60 min
5th Block- CORE 1:21 PM 2:21 PM 60 min
8th Grade Regular Class Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 7:25 AM 7:55 AM 30 min
1st Block- CORE 7:55 AM 8:55 AM 60 min
2nd Block- ELECTIVE 8:59 AM 9:56 AM 57 min
Pride Time (Intervention) 10:00 AM 10:35 AM 35 min
3rd Block- CORE 10:39 AM 11:39 AM 60 min
4th Block- CORE 11:42 AM 12:42 PM 60 min
Lunch 12:47 PM 1:19 PM 32 min
5th Block- CORE 1:22 PM 2:22 PM 60 min